Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Kilka słów o przedszkolu

Dobre przedszkole powinno zapewnić swoim wychowankom bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój

oraz indywidualne traktowanie.

 

Przedszkole nr 29 znajduje się w dzielnicy Warszawa - Włochy. Przedszkole jest nowoczesną placówką, w której funkcjonuje6 grup. Jest to budynek jednopiętrowy i bardzo przestronny. Sale są duże, jasne, świetnie wyposażone w różnorodne zabawki ipomoce dydaktyczne dostosowane do każdej grupy wiekowej. Ponadto posiada sale rekreacyjne pozwalające na rozwijanie zainteresowań dzieci, większe urozmaicenie zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie sprawności fizycznych podopiecznych tak w budynku jak i w ogrodzie przedszkolnym.

 

HISTORIA PRZEDSZKOLA NR 29 wg kronik przedszkolnych

 

1-szy września 1957 rok-  przedszkole nr 29 przy ul. Rękodzielniczej 4 zostaje wybudowane z funduszu Zakładowego W.S.K.- Okęcie i przekazane D.R.N.- Ochota. Dyrektorem zostaje Zofia Brewczyńska, która urządza i otwiera placówkę. Po niej placówkę obejmuje Barbara Baranowska.

Przedszkole jest trzy-oddziałowe:

I   oddział 3-4latki,

II  oddział - 5latki,

III oddział - 6latki.

Jest to parterowy, murowany budynek z drewnianym poddaszem pokrytym papą. Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosiła 466 m2.

1967 rok- X-lecie przedszkola- dyrektorem zostaje Irena Górska, zmienia się również personel pedagogiczny. Grono pedagogiczne wprowadza dużo zmian w klasach i w ogrodzie. Sporo prac wykonywanych jest w ramach wolnych sobót przez rodziców. Pomocy placówce udziela Zakład Opiekuńczy Centrum Naukowo Produkcyjny Samolotów Lekkich PZL Warszawa Okęcie.

1976 rok- dyrektorem zostaje Janina Wasiluk, która piastuje funkcję do sierpnia 1976r. Kierownictwo przejmuje Irena Górska aż do 1983 roku.

1977 rok- XX-lecia przedszkola. W spotkaniu jubileuszowym wzięły udział: Zofia Brewczyńska ( kierownik Szkoły Podstawowej przy ul. Malowniczej 31), mgr Barbara M.- wizytator Wydziału Oświaty oraz przedstawiciele Zakładu Opiekuńczego: Wojciech W., Bogdan G., Ludwik S. oraz obecna dyrektor Irena Górska. W tym okresie wymieniono meble, zmodernizowano klasy i dostosowano sprzęt oraz pomoce do potrzeb i możliwości dzieci. Wprowadzono wiele zmian w ogrodzie i pomieszczeniach przedszkola. Zostały uszyte woreczki na kapcie i kostiumy gimnastyczne dla każdego dziecka.

1983 rok – dyrektorem zostaje Joanna Osińska, która piastuje funkcję do 2006 roku.

2000 rok- rozpoczęto rozbudowę przedszkola.

15 listopad 2001 roku - następuje odbiór nowego piętra przedszkola oraz zmodernizowanej części parteru. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa przedszkola wzrosła z 466m2 na 1148m2.

W budynku wymieniono wszystkie okna oraz zwiększono światło parteru. Zostały położone nowe instalacje elektryczne, wodociągowo- kanalizacyjne a także ciepłego ogrzewania. Postarano się także o nowe podłogi z ociepleniem na parterze. Łazienki zostały dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Utworzono szatnię dla dzieci. Zainstalowano również windę osobową dla dzieci  niepełnosprawnych oraz windę towarową przeznaczoną do transportu posiłków na I piętrze. Budynek posiada instalację monitoringu przeciwwłamaniowego oraz internetową.

2002 rok- powstaje nowy plac zabaw. 9 listopada pracownicy Urzędu Gminy Warszawa- Włochy w tzw. czynie społecznym porządkowali teren wokół przedszkola. Co kilka miesięcy w niedzielne poranki pracownicy PP Terenów Zielonych posadzili drzewka i krzewy. Zaprojektowano ogród tak, by dzieci mogły bezpiecznie się w nim bawić. Na zewnątrz położono nowe chodniki oraz kolorową kostkę zamiast asfaltu, zrobiono piaskownicę oraz poustawiano ławki wzdłuż alejek. Dyrektor Osińska zakupiła drewniane sprzęty ogrodowe oraz ławki do prowadzenia zajęć w ogrodzie.

2006 rok – dyrektorem zostaje mgr Aleksandra Dawidowicz, która pełni funkcje do dzisiaj. Przedszkole zostaje odświeżone,  zostaje wyremontowana piwnica, zmodernizowano ogrodowe drewniane zabawki oraz altanka dla dzieci. Zmieniono adres z ul. Rękodzielniczej 4 na Ul. Sycowska 1. Powstaje pokój logopedyczny dla dzieci z wadami wymowy. Przedszkole otrzymuje etat sekretarki. Zostaje zakupionych wiele ciekawych urządzeń  przeznaczonych do interaktywnej zabawy piłeczkami do Sali Zabaw na I piętrze. Urządzono nową salę gimnastyczną przeznaczoną do gimnastyki. Zakupiono odpowiedni sprzęt oraz drabinki i przeplotnie. Przedszkole jest 6 oddziałowe:

                  I oddział -  3-latki

                 II oddział -  3-latki

                III oddział – 4-latki

                IV oddział – 4-latki

                 V oddział – 5- latki

                VI oddział – 5 -latki

 

Przedszkole posiada własną stronę internetową, na której umieszczane są bieżące informacje z życia placówki. Przedszkole ciągle modernizuje się i kształci nauczycieli tak, aby dzieci mogły tu bawić się, rozwijać i uczyć.