Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Zasady obowiązujące dzieci w ogrodzie przedszkolnym

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

OBOWIĄZUJĄCE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA NR 29

 

1.      Na teren ogrodu wchodzimy parami pod opieka nauczyciela.

2.      Na huśtawce huśtamy się na siedząco.

3.      Ze zjeżdżalni zjeżdżamy tylko w pozycji siedzącej.

4.      Nie wchodzimy nogami na pochylnie zjeżdżalni.

5.      Nie sypiemy piachem na kolegów i nie wysypujemy go z piaskownicy.

6.      Zgłaszamy nauczycielowi każde swoje złe samopoczucie oraz każde zdarzenie, które je powoduje

          (np. przewrócenie się, uderzenie)

7.      Nie wchodzimy na drzewa.

8.      Za każdym razem zgłaszamy nauczycielowi  potrzebę wyjścia do toalety.

9.      Kiedy rodzic odbiera nas z podwórka zgłaszamy nauczycielowi swoje odejście żegnając się z nim.

10.    Po skończonej zabawie w piaskownicy zbieramy zabawki do pojemników.