Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Oferta

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30.

Na codziennych zajęciach dydaktyczno - wychowawczych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Naszymi priorytetami są:

  • stworzenie dzieciom atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa
  • wspieranie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wrodzonego potencjału
  • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Realizacja naszych podstawowych programów pozwala:

  • nabyć dzieciom szereg umiejętności z zakresu samodzielności,
  • uczy działania w zespole, szacunku do pracy i tolerancji dla innych,
  • sprzyja stopniowemu poszerzaniu kontaktów społecznych, 
  • tworzy możliwości odnoszenia nawet najmniejszych sukcesów.

 

Placówka w swojej ofercie posiada również dodatkowe zajęcia:

 

 

  • gimnastyki

  • tańce