Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do przedszkola/szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

 

………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego