Podsumowanie raportu z ewaluacji problemowej 01.2016