Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Kadra

Naszą kadrę tworzą nauczyciele z pasją, posiadający kwalifikacje w zakresie dydaktyki, wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i terapii pedagogicznej.

Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych.

Kadrę tworzą: dyrektor przedszkola, nauczyciele i wychowawcy poszczególnych grup, logopeda oraz

instruktorzy zajęć muzyczno- rytmicznych, tańca i języka angielskiego.

 

Naszym celem jest:

stworzenie dzieciom atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa

wspieranie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wrodzonego

  potencjału

przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej

współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

Dyrektor przedszkola- mgr Aleksandra Dawidowicz

 

Kierownik gospodarczy- Anna Sapińska

 

Sekretariat- Kamila Korneluk

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

              1) GRUPA I (3-latki) 

                                 Małgorzata Maślak -  nauczyciel mianowany

                                Ewelina Zając- Figura - nauczyciel kontraktowy

                                Marzenna Tarnas - pomoc nauczyciela

                                Beata Fabianowicz - personel obsługowy          

 

                  

              2)  GRUPA II A (4-latki)           

                                 Kamila Korneluk - nauczyciel mianowany   

                                 Monika Król - nauczyciel stażysta                                       

                                  Ewa Taras - personel obsługowy

                                
               3)   GRUPA II B (4-latki)

                                  Irena Baur - nauczyciel dyplomowany

                                  Małgorzata Kozłowska - nauczyciel stażysta

                                  Wiesława Brzeźińska  - personel obsługowy

                              

             4) GRUPA III A (5-latki)

                               Paulina Piotrkowicz- nauczyciel mianowany

                               Magdalena Ciechomska - nauczyciel kontraktowy

                               Danuta Deres - personel obsługowy                                                            

 

            5) GRUPA III B (5-latki)

                              Anna Gosk - nauczyciel dyplomowany

                              Małgorzata Kociubińska- nauczyciel dyplomowany

                              Aleksandra Trakul- personel obsługowy

 

            6) GRUPA  IV A (6-latki)

                               Anna Wojciechowska- nauczyciel mianowany, 

                                                                     wicedyrektor przedszkola         

                               Monika Marzec- nauczyciel kontraktowy

                               Małgorzata Rychter- personel obsługowy 

 

                7) GRUPA IV B (6-latki)

                               Małgorzata Sołtys- nauczyciel mianowany

                               Anna Petkow - nauczyciel dyplomowany

                               Edyta Kowalczyk - personel obsługowy          

 

 

                          SPECJALIŚCI:

 

                            Katarzyna Jabłońska - neurologopeda, nauczyciel dyplomowany    

                                     

                  Iwona Lenart- nauczyciel wspomagający- mianowany

 

                           Ewelina Zając- Figura- nauczyciel języka angielskiego

 

                           Renata Włodarek- zajęcia muzyczno- rytmiczne       

 

 

 POZOSTALI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

            SMACZNE POSIŁKI PRZYGOTOWUJA:

 

                                 Katarzyna Dominiak  - kucharka   

                                 Barbara Zatorska - pomoc kuchenna

                                 Katarzyna Pawłowska - pomoc kuchenna

 

                                                                                                                                                                                 

           O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK DBAJĄ:                                 

                               

                                 Kazimierz Rychter

                                 Dariusz Kąkolewski