Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Współpraca z rodzicami na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Zadania i sposób realizacji

Termin

1.

 

 Zebrania informacyjne z rodzicami

 

 wrzesień 2018

2.


 

 Pasowanie na przedszkolaka

 

pażdziernik 2018

3.


 

 Spotkanie z Radą Rodziców

 

Listopad 2018

4.


 

 Akcja charytatywna ,,Psia gwiazdka”- udział w zbiórce

dla  bezdomnych zwierząt na Paluchu

 

Listopad/Grudzień

2018


 

5.

 


 

Cykl spotkań z rodzicami ,, Książeczki z półeczki” .

Czytanie bajek i wierszy dzieciom- rodzice, dziadkowie, rodzeństwo.

 

 

Cały rok zgodnie

 z ustaleniam

w grupach

6.


 

Spotkanie Wigilijne

 

Grudzień 2018

 7.

 

 VI Aukcja Bombek - Zbieranie funduszy ze sprzedaży własnoręcznie

zrobionych bombek dla Domu Dziecka   nr 9 przy ul. Korotyńskiego 13

 

Styczeń/Luty 2019


 

8.


 

Gotowość szkolna- prezentacja

Zebranie rodziców grup starszych

z psychologiem przedszkolnym, logopedą, dyrektorem

 


 

Styczeń/Luty 2019


 

9.


 

Spotkania Wielkanocne

 


Kwiecień 2019

10.


 

Udział rodziców w wycieczkach przedszkolnych

 

Cały rok w miarę

potrzeb

11.


 

Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne

 

Cały rok

12.


 

Zajęcia otwarte-

1.      Umożliwienie rodzicom jakiej opiece podlega dziecko

2.      Sposób kontaktowania się nauczyciel- dziecko oraz metody jakimi

posługuje się ono w codziennej pracy

3.      Możliwość porównywania postaw i zachowania własnego dziecka

z rówieśnikami

4.      Wspólne wykonanie prac z rodzicami - radość, zadowolenie, ocena

wspólnych wytworów

5.      Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z przebiegu zajęć

 


 

Według planu

w oddziałach

13. 


 

Prowadzenie kącików grupowych – zamieszczanie w kącikach informacji

o ważnych wydarzeniach z życia grupy,

informacje o tematach przerabianych w danym miesiącu, teksty piosenek,

informacje bieżące dla rodziców

 

Cały rok

14. 
 

 


 

Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjnych- wystawy bieżące

w celu zapoznania rodziców

z wystawkami prac dzieci - umiejętnościami plastycznymi 

 

Cały rok

15. 


 

Prace na rzecz placówki-

1. Pomoc w organizacji uroczystości dla dzieci,   wycieczek

2. Przygotowanie strojów dla dzieci na Bal Karnawałowy

3. Prace przy organizacji występów teatralnych i różnych konkursów, pomoc

w wykonaniu dekoracji

4. Udział w konkursach przedszkolnych 

 


 

Cały rok

16. 


 

Rozmowy doraźne i indywidualne kontakty z rodzicami

(z inicjatywy nauczyciela, dyrektora, rodzica),

nauczyciel prowadzi zeszyt kontaktów z rodzicami

 

Cały rok

17. 


 

Piknik rodzinny 

 

Maj 2019

18. 


 

Prowadzenie strony internetowej

 

Cały rok

19. 


 

Zakończenie roku

 

Czerwiec 2019

20. 


 

Spotkania adaptacyjne dla Maluszków

i ich rodziców,

Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych. 

 


 

czerwiec/sierpień

2019