Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

11-05-2020

Informacja

Informacja

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Aktualnie obowiązujące ograniczenia związane z zasadami bezpieczeństwa

wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie pozwalają na realizację

dyżurów wakacyjnych zaplanowanych zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

W związku z tym podjęta została decyzja o zmianie organizacji

pracy placówek w lipcu  i sierpniu br.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym na to pozwolą, to dzieci w tych miesiącach

będą mogły przez okres 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola.

Przedszkola nie będą prowadzić opieki dla dzieci z innych placówek.

 

Przedszkole będzie funkcjonowało w okresie wakacyjnym w terminie

01.07-11.08.2020 r.

W okresie 12.08-31.08.2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

10-05-2020

Akcja

Akcja

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej

akcji pod hasłem #wszystko będzie dobrze.

                                               Akcja ta przywędrowała do nas z Włoch i bardzo szybko się rozprzestrzenia,

                                                   dając nadzieję na lepsze jutro! 

                                               Dzieci na całym świecie przyklejają w oknach swoich domów rysunki,

                                                      na których widnieje kolorowa tęcza. 

 

 Drodzy Rodzice wspólnie ze swoimi pociechami przygotujcie

rysunek tęczy z napisem "WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE",  

a następnie przymocujcie w swoim domowym oknie,

 zróbcie zdjęcie i prześlijcie je na adres mailowy:

przedszkole29sycowska@wp.pl

Patronem akcji jest Przedszkole Integracyjne nr 314

oraz Urząd Dzielnicy Włochy.

Zdjęcia z waszymi rysunkami i pracami z akcji pod hasłem

#wszystko będzie dobrze", znajdują się

w zakładce "dla rodziców".

 

Zachęcamy do współpracy. 

04-05-2020

ANKIETA DLA RODZICÓW

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

 

Poniżej znajduje się ankieta dla Państwa deklarująca 

chęć do skorzystania z opieki

przedszkolnej w trakcie trwania

epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r.

                               Bardzo prosimy aby informacja zwrotna dotarła na adres

               email: dyrektor@p29.waw.pl

                 najpóźniej do 

              wtorku 5.05.2020 r. do godz.15.00

 


 

ANKIETA dla rodziców

……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r.

TAK

NIE

 Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

  1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)

 

 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

 

 

 

 

  1. ……………………………………….

 

  1. ……………………………………….

                       Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

 


 

 

04-05-2020

List Prezydenta m.st. Warszawy

List Prezydenta m.st. Warszawy