Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

04-05-2020

ANKIETA DLA RODZICÓW

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

 

Poniżej znajduje się ankieta dla Państwa deklarująca 

chęć do skorzystania z opieki

przedszkolnej w trakcie trwania

epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r.

                               Bardzo prosimy aby informacja zwrotna dotarła na adres

               email: dyrektor@p29.waw.pl

                 najpóźniej do 

              wtorku 5.05.2020 r. do godz.15.00

 


 

ANKIETA dla rodziców

……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r.

TAK

NIE

 Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

  1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)

 

 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

 

 

 

 

  1. ……………………………………….

 

  1. ……………………………………….

                       Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

 


 

 

04-05-2020

List Prezydenta m.st. Warszawy

List Prezydenta m.st. Warszawy

28-04-2020

DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY

                              Szanowni Rodzice!     

   

             Aktualnie obowiązujące ograniczenia związane z zasadami

  bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie pozwalają

na realizację  dyżurów wakacyjnych zaplanowanych zgodnie z wcześniejszymi

założeniami. 

W związku z tym podjęta została decyzja o zmianie organizacji pracy

placówek w lipcu i sierpniu br.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym na to pozwolą, to dzieci w tych miesiącach

będą mogły przez okres 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola.

Przedszkola nie będą prowadzić opieki dla dzieci z innych placówek.

 

Terminy pracy i przerw w funkcjonowaniu przedszkoli będą podane w połowie maja.

21-04-2020

22 kwiecień- Mędzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwiecień- Mędzynarodowy Dzień Ziemi

Drodzy Rodzice !!! Jutro czyli 22 kwietnia obchodzimy na całej planecie Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Zachęcamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy, która polega na przebraniu się na zielono.

Zdjęcia prosimy przesyłać mailem na

zdjeciap29@interia.pl, (imię dziecka i grupa)

na zdjęcia czekamy do piątku, które zamieścimy na naszej stronie Przedszkola w zakładce ,,Z ekologią na TY- zdjęcia dzieci z Światowego Dnia Ziemi"