Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

12-05-2020

Informacja

Informacja

 

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00

w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna

dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych

oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły

podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie 

od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00)

potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

 

-  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

-  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I 

jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia)

i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu –

dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 

LISTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA.

 

11-05-2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

Szanowni Rodzice!

 

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi.

Załaczniki:

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png

https://dokumenty.men.gov.pl/Dezynfekcja_rak_MZ.jpg

https://dokumenty.men.gov.pl/maseczka-MZ-PIS.png

https://dokumenty.men.gov.pl/rekawiczki.png

11-05-2020

Informacja

Informacja

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Aktualnie obowiązujące ograniczenia związane z zasadami bezpieczeństwa

wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie pozwalają na realizację

dyżurów wakacyjnych zaplanowanych zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

W związku z tym podjęta została decyzja o zmianie organizacji

pracy placówek w lipcu  i sierpniu br.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym na to pozwolą, to dzieci w tych miesiącach

będą mogły przez okres 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola.

Przedszkola nie będą prowadzić opieki dla dzieci z innych placówek.

 

Przedszkole będzie funkcjonowało w okresie wakacyjnym w terminie

01.07-11.08.2020 r.

W okresie 12.08-31.08.2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

10-05-2020

Akcja

Akcja

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej

akcji pod hasłem #wszystko będzie dobrze.

                                               Akcja ta przywędrowała do nas z Włoch i bardzo szybko się rozprzestrzenia,

                                                   dając nadzieję na lepsze jutro! 

                                               Dzieci na całym świecie przyklejają w oknach swoich domów rysunki,

                                                      na których widnieje kolorowa tęcza. 

 

 Drodzy Rodzice wspólnie ze swoimi pociechami przygotujcie

rysunek tęczy z napisem "WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE",  

a następnie przymocujcie w swoim domowym oknie,

 zróbcie zdjęcie i prześlijcie je na adres mailowy:

przedszkole29sycowska@wp.pl

Patronem akcji jest Przedszkole Integracyjne nr 314

oraz Urząd Dzielnicy Włochy.

Zdjęcia z waszymi rysunkami i pracami z akcji pod hasłem

#wszystko będzie dobrze", znajdują się

w zakładce "dla rodziców".

 

Zachęcamy do współpracy.