Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

11-03-2020

INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

 

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. przedszkole

pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą.

Bardzo prosimy Rodziców

o pozostawienie w miarę możliwości dzieci w domu

                                                      i objecie ich opieką - kwarantanną.

                                                   Od 16 marca do 25 marca 2020 r.

                                                    przedszkole zostaje zamknięte.

06-03-2020

KORONAWIRUS

KORONAWIRUS

SZANOWNI RODZICE!

 

W ZWIĄZKU Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

ZOSTAŁY PODJĘTE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

- PRACOWNICY I DZIECI ZOSTALI ZAPOZNANI Z INSTRUKCJĄ  PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK

- W ŁAZIENKACH SĄ WYWIESZONE  PLAKATY Z INSTRUKCJĄ PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK

- RĘCZNIKI MATERIAŁOWE ZOSTAŁY ZASTĄPIONE PAPIEROWYMI

-DO ODWOŁANIA DZIECI NIE MYJĄ ZĘBÓW W PRZEDSZKOLU

- BĘDZIE ZAPEWNIONY ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY DO MYCIA RĄK PRZY WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA

 

04-02-2020

VII edycja programu ,,Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania

VII edycja programu ,,Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania

Dwie grupy dzieci 4-5-letnich z naszego przedszkola, wzięła udział w VII edycji programu „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”. Dzisiaj był finał programu- turniej w MDK przy Łazienkowskiej 7. Nasze grupy reprezentowało czworo dzieci: Antoś P z II B oraz Zosia S. Szymon K. i Mikołaj M. z III B. Do wykonania było 13 zadań. W realizacji tych zadań pomagał tata Antosia - Pan Mariusz. Wytłumaczył on dzieciom co i w jaki sposób należy wykonać. Dzięki jego pomocy wszystkie zadania przebiegły szybko i sprawnie. Bardzo dziękujemy również mamie Mikołaja - Pani Magdzie dzięki której mogliśmy szybko i bezpiecznie dotrzeć na miejsce turnieju. Na wiosnę planujemy kontynuację programu. Więcej zdjęć znajdziemy na stronie ..Z ekologią na Ty" oraz miasteczko przyrody ul.Fabryczna (MDK Łazienkowska).

 

 

04-02-2020

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych prowadzonych

przez m.st. Warszawę w 2020 r.

 

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

 

TURNUS

Tygodnie do wyboru w systemie

Okres

I

1.

1 – 10 lipca

2.

13 – 17 lipca

II

3.

20 – 24 lipca

4.

27 – 31 lipca

5.

3 – 7 sierpnia

III

6.

10 – 14 sierpnia

7.

17 – 21 sierpnia

8.

24 – 31 sierpnia

 

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

 1. Zasady ogólne
 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

harmonogram zapisów
 

 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

23 marca

od godz. 8.00

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

23 marca

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

25 marca
od godz. 9.00

 7 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

 

25 marca
od godz. 9.00

8 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

28 kwietnia

 

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

14 maja
od godz. 13.00

 18 maja
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

14 maja
od godz. 13.00

19 maja
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


12 czerwca

 

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

       


 

Plan opieki wakacyjnej w przedszkolach w okresie

od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Terminy dyżurów

 

data aktualizacji:

23.01.2020 r.

 1. 1 lipca - 17 lipca
     
 1. 20 lipca - 7 sierpnia

 

 

 1. 10 sierpnia - 31 sierpnia

 

 

Włochy

20 lipca - 7 sierpnia

Przedszkole nr 22

ul. Żwirki i Wigury 15B

228462040

 

Włochy

1 lipca - 17 lipca

Przedszkole nr 29

ul. Sycowska 1

228460233

 

Włochy

20 lipca - 7 sierpnia

Przedszkole nr 71

ul. Śląska 50/52

228637451

 

Włochy

1 lipca - 17 lipca

oddział zamiejscowy Przedszkola 77 ul. Ciszewska 7

 ul. Ciszewska 7

228637293

 

Włochy

1 lipca - 17 lipca

Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa"

ul. Potrzebna 16

228637293

 

Włochy

20 lipca - 7 sierpnia

Przedszkole nr 78

ul. Lechicka 12D

228460961

 

Włochy

10 sierpnia - 31 sierpnia

Przedszkole nr 313

ul. Sulmierzycka 1

228461000

 

Włochy

1 lipca - 17 lipca

Przedszkole Integracyjne nr 314

ul. 1 Sierpnia 36A

228860888

 

Włochy

10 sierpnia - 31 sierpnia

Przedszkole nr 419

ul. Ryżowa 17

228630127

 

Włochy

10 sierpnia - 31 sierpnia

Przedszkole nr 175

ul. Astronautów 5

228461759