Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Płatności w Przedszkolu nr 29

ŻYWIENIE

  • 7,00  - zł/ dzień (3 posiłki)
  • 5,60   -zł/ dzień (śniadanie + obiad)

ŚWIADCZENIA PO ,,13."- 1, ZŁ ZA GODZINE

 

TERMIN OPŁAT

 

Między 5-tym a 10-tym dniem miesiąca są wywieszane na tablicach przy każdej grupie oraz na stronie internetowej przedszkola.

FORMY PŁATNOŚCI

 

  • gotówka (w kasie u kierownika gospodarczego)
  • Rada Rodziców - TYLKO GOTÓWKA (zgodnie z deklaracją)
  • przelew bankowy (po otrzymaniu e-maila z podanymi kwotami opłat oraz numerami kont)

 

JAK ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ ?

Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkola dokonujemy w danym dniu najpóźniej
do godz. 9:00.

Informację przekazujemy osobiście lub telefonicznie pod numerem:  (22) 846 02 33

 

OPŁATY MARZEC 2016

 

03.03.15. (CZWARTEK)        - godz.  15.00 - 17.00

04.03.15. (PIĄTEK)               - godz.    7.30 -   9.00

07.03.15 (PONIEDZIAŁEK)  - godz.  15.00 - 17.00

08.03.15 (WTOREK)             - godz.    7.30 -  9.00

 

Przypominamy Państwu, że wpłat na konta bankowe nalezy dokonywać z dokładnością do 0,01 PLN.

Najpóźniej do 14 grudnia b.r. Późniejsze wpłaty należy uzgodnić z kierownikiem gospodarczym.

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego i koniecznością wydania wszystkich pieniędzy z konta żywieniowego, stawka żywieniowa w grudniu br została obniżona do kwoty 6,00 zł/dzień (3 posiłki).

 

Prosze o terminowe wpłaty.