Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Płatności w Przedszkolu nr 29

ŻYWIENIE

  • 8,00  - zł/ dzień (3 posiłki)
  • 6,60   -zł/ dzień (śniadanie + obiad)

 

 

TERMIN OPŁAT

 

Między 5-tym a 10-tym dniem miesiąca są wywieszane na tablicach przy każdej grupie oraz na stronie internetowej przedszkola.

FORMY PŁATNOŚCI

 

  • gotówka (w kasie u kierownika gospodarczego)
  • Rada Rodziców - TYLKO GOTÓWKA (zgodnie z deklaracją)
  • przelew bankowy (po otrzymaniu e-maila z podanymi kwotami opłat oraz numerami kont)

 

JAK ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ ?

 

Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkola dokonujemy w danym dniu najpóźniej
do godz. 9:00.

Informację przekazujemy osobiście lub telefonicznie pod numerem:  (22) 846 02 33

 

Przypominamy Państwu, że wpłat na konta bankowe należy dokonywać z dokładnością do 0,01 PLN.

 

 

Proszę o terminowe wpłaty.