Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Kadra

Naszą kadrę tworzą nauczyciele z pasją, posiadający kwalifikacje w zakresie dydaktyki, wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i terapii pedagogicznej.

Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych.

Kadrę tworzą: dyrektor przedszkola, nauczyciele i wychowawcy poszczególnych grup, logopeda oraz instruktorzy zajęć muzyczno - rytmicznych, tańca i języka angielskiego.

Naszym celem jest:

  • stworzenie dzieciom atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa
  • wspieranie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wrodzonego potencjału
  • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

Dyrektor przedszkola- mgr Aleksandra Dawidowicz

 

Kierownik gospodarczy- p. Anna Sapińska

 

Sekretariat- p. Urszula Mirek

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

              1) GRUPA IA (3-latki) 

                                ANNA MIĄSEK -  nauczyciel dyplomowany

                                 - pomoc nauczyciela

                                DANUTA DERES - personel obsługowy          

                  

              2)  GRUPA I B (3-latki)           

                                 KAMILA KORNELUK- nauczyciel mianowany

                                 MAŁGORZATA RYCHTER- pomoc nauczyciela

                                 EWA TARAS- personel obsługowy

                                
               3)   GRUPA IC (3-latki)

                                  ANNA GOSK- nauczyciel dyplomowany

                                  MARZENNA TARNAS- pomoc nauczyciela

                                  ALEKSANDRA TRAKUL- personel obsługowy

                              

             4) GRUPA IIA (4-latki)

                               MONIKA MARZEC- nauczyciel kontraktowy  

                               ANNA WOJCIECHOWSKA- nauczyciel mianowany

                               MARIANNA WALCZAK- personel obsługowy                                                            

 

            5) GRUPA II B (4-latki)

                              ANNA PETKOW- nauczyciel dyplomowany

                              MAŁGORZATA SOŁTYS- nauczyciel mianowany

                              BEATA FABIANOWICZ- personel obsługowy

 

            6) GRUPA III (5-latki)

                               MAGORZATA MAŚLAK- nauczyciel mianowany

                               SYLWIA ŚCIBISZ- nauczyciel mianowany (w trakcie awansu

                               na nauczyciela dyplomowanego)

                               ELŻBIETA PŁOTCZYK- personel obsługowy 

 

                7) GRUPA IV (6-latk)

                               IRENA BAUR- nauczyciel dyplomowany

                               EWELINA ZAJĄC- nauczyciel kontraktowy

                               WIESŁAWA BRZEZIŃSKA- personel obsługowy          

 

 

                          SPECJALIŚCI:

 

                            KATARZYNA JABŁOŃSKA- neurologopeda, wicedyrektor przedszkola,

                                                                              nauczyciel dyplomowany

 

                                                                                                                                                        

                                                

POZOSTALI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

            SMACZNE POSIŁKI PRZYGOTOWUJA:

                                 JOLANTA ŚWIDZIŃSKA- kucharka   

                                  BARBARA ZATORSKA- pomoc kuchenna

                                  KATARZYNA DOMINIAK- pomoc kuchenna                                                                                                                                                

 

           O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK DBAJĄ:                                 

                                 JERZY BIŃKOWSKI 

                                 KAZIMIERZ RYCHTER