Przedszkole Nr 29 w Warszawie
Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Kadra

Naszą kadrę tworzą nauczyciele z pasją, posiadający kwalifikacje w zakresie dydaktyki, wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i terapii pedagogicznej.

Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych.

Kadrę tworzą: dyrektor przedszkola, nauczyciele i wychowawcy poszczególnych grup, logopeda oraz instruktorzy zajęć muzyczno - rytmicznych, tańca i języka angielskiego.

Naszym celem jest:

  • stworzenie dzieciom atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa
  • wspieranie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wrodzonego potencjału
  • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor przedszkola- mgr Aleksandra Dawidowicz

 

Kierownik gospodarczy- p. Anna Sapińska

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

GRUPA IA (3-latki):

- Monika Marzec - nauczyciel kontraktowy

 

GRUPA IB (3-latki):

- Anna Petkow - nauczyciel dyplomowany

- Małgorzata Sołtys - nauczyciel mianowany

 

 GRUPA II (4-latki):

Sylwia Ścibisz- nauczyciel mianowany

- Anna Kamińska - nauczyciel stażysta

                             

GRUPA III A (5-latki)

- Irena Baur :       - nauczyciel dyplomowany                                               

- Ewelina Zając:  - nauczyciel kontraktowy

                           

GRUPA III B (5-latki):

- Małgorzata Kociubińska: - nauczyciel dyplomowany

- Kamila Korneluk: - nauczyciel mianowany 

                                                                      

GRUPA IV A (6-latki):

- Anna Miąsek -  wicedyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany

- Anna Komorowska - nauczyciel mianowany

 

                        

GRUPA IV B (6-latki):

- Anna Gosk - nauczyciel dyplomowany, koordynator dzielnicowy ds/ekologii Wa-wa Włochy

-  Małgorzata Maślak- nauczyciel mianowany

                                      

                           

SPECJALIŚCI:

- Katarzyna Jabłońska- neurologopeda, nauczyciel dyplomowany

                                                

POZOSTALI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

SEKRETARIAT:

Urszula Mirek

POMOCE NAUCZYCIELI: 

Gr. I -   Marzenna Tarnas

Gr I -    Małgorzata Rychter

SMACZNE POSIŁKI PRZYGOTOWUJĄ:

 p. Barbara Zatorska, p. Jolanta Świdzińska

O PORZĄDEK W SALACH I PODAWANIE POSIŁKÓW DBAJĄ:

p. Ewa Taras, p. Wiesława Brzezińska, p. Beata Fabianowicz, p. Maria Walczak, p. Renata Karolewska, p.Elżbieta, p. Danuta

O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK DBAJĄ: 

p. Krzysztof Fortysiak, p. Jurek Bińkowski