Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Kadra

Naszą kadrę tworzą nauczyciele z pasją, posiadający kwalifikacje w zakresie dydaktyki, wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i terapii pedagogicznej.

Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych.

Kadrę tworzą: dyrektor przedszkola, nauczyciele i wychowawcy poszczególnych grup, logopeda oraz instruktorzy zajęć muzyczno - rytmicznych, tańca i języka angielskiego.

Naszym celem jest:

  • stworzenie dzieciom atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa
  • wspieranie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wrodzonego potencjału
  • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

Dyrektor przedszkola- mgr Aleksandra Dawidowicz

 

Kierownik gospodarczy- p. Anna Sapińska

 

Sekretariat- p. Urszula Mirek

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

              1) GRUPA IA (3-latki) 

                                Kamila Korneluk -  nauczyciel mianowany

                                Sylwia Ścibisz - nauczyciel mianowany

                                Malgorzata Rychter - pomoc nauczyciela

                                Ewa Taras - personel obsługowy          

                  

              2)  GRUPA I B (3-latki)           

                                 Irena Baur - nauczyciel dyplomowany   

                                 Małgorzata Kozłowska- nauczyciel stażysta                                                         

                                 Marzenna Tarnas - pomoc nauczyciela

                                 Wiesława Brzeźińska - personel obsługowy

                                
               3)   GRUPA II A (4-latki)

                                  Paulina Piotrkowicz - nauczyciel mianowany

                                  Magdalena Ciechomska - nauczyciel kontraktowy

                                  Danuta Deres - personel obsługowy

                              

             4) GRUPA II B (4-latki)

                               Anna Gosk - nauczyciel dyplomowany

                               Małgorzata Kociubińska - nauczyciel dyplomowany

                              Iwona Lenart- nauczyciel mianowany

                               Aleksandra Trakul - personel obsługowy                                                            

 

            5) GRUPA III A (5-latki)

                              Anna Wojciechowska - nauczyciel mianowany

                              Monika Marzec- nauczyciel kontraktowy

                              Marianna Walczak- personel obsługowy

 

            6) GRUPA III B (5-latki)

                               Małgorzata Sołtys- nauczyciel mianowany

                               Anna Petkow- nauczyciel dyplomowany

                               Beata Fabianowicz- personel obsługowy 

 

                7) GRUPA IV (6-latki)

                               Małgorzata Maślak- nauczyciel mianowany

                               Ewelina Zając- Figura- nauczyciel kontraktowy

                               Edyta Kowalczyk - personel obsługowy          

 

 

                          SPECJALIŚCI:

 

                            Katarzyna Jabłońska - neurologopeda, wicedyrektor przedszkola,

                                                                              nauczyciel dyplomowany

                              

 

                                                                                                                                                        

                                                

POZOSTALI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

            SMACZNE POSIŁKI PRZYGOTOWUJA:

                                 Katarzyna Dominiak  - kucharka   

                                  Barbara Zatorska - pomoc kuchenna

 

                                                                                                                                                                                 

 

           O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK DBAJĄ:                                 

                                 Krzyszof Korneluk

                                 Kazimierz Rychter