Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

VII edycja programu ,,Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania

rozpoczęła się VII EDYCJA PROGRAMU WARSZAWSKA ENERGIA OD POZNANIA DO EKO-DZIAŁANIA, w której weźmie udział grupa II b i III b. Nasza placówka od początku realizuje „Plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” (SEAP). Zgodnie z wytycznymi polityki klimatycznej Unii Europejskiej celem podejmowanych działań jest ograniczenie w Warszawie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku. Jednym z najważniejszych zadań w SEAP są skuteczne działania edukacyjno-informacyjne.

W tym celu w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego opracował  program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom istnienia energii i jej znaczenia w codziennym życiu oraz przekazanie w przystępny sposób młodym mieszkańcom Warszawy wiedzy na temat oszczędzania energii oraz możliwości jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, a także określenie działań pozwalających na racjonalne z niej korzystanie, które można podjąć w domu, w przedszkolu, bądź w szkole.