Przedszkole Nr 29 w Warszawie
Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Współpraca z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Zadania i sposób realizacji

Termin

1.

 

 Zebrania informacyjne z rodzicami

 

 7 września 2017

2.


 

 Piknik

 

22 września 2017

3.


 

 Spotkanie z Radą Rodziców

 

Listopad 2017

4.


 

 Akcja charytatywna ,,Psia gwiazdka”- udział w zbiórce

dla  bezdomnych zwierząt na Paluchu

 

Listopad/Grudzień 2016


 

5.

 


 

Cykl spotkań z rodzicami ,, Książeczki z półeczki” .Czytanie bajek i wierszy dzieciom- rodzice, dziadkowie, rodzeństwo

 

 

Cały rok zgodnie
 z ustaleniami w grupach

6.


 

Spotkanie Wigilijne

 

Grudzień 2017

 7.

 V Aukcja Bombek - Zbieranie funduszy ze sprzedaży własnoręcznie zrobionych bombek dla Domu Dziecka   nr 9 przy ul. Korotyńskiego 13

Styczeń/Luty 2018


 

8.


 

Gotowość szkolna- prezentacja

Zebranie rodziców grup starszych z

psychologiem przedszkolnym, logopedą, dyrektorem

 


 

Styczeń/Luty 2018


 

9.


 

Spotkania Wielkanocne

 


 

Marzec/Kwiecień 2018

10.


 

Udział rodziców w wycieczkach przedszkolnych

 

Cały rok w miarę potrzeb

11.


 

Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne

 

Cały rok

 


 

Zajęcia otwarte-

1.      Umożliwienie rodzicom jakiej opiece podlega dziecko

2.      Sposób kontaktowania się nauczyciel- dziecko oraz metody jakimi posługuje się ono w codziennej pracy

3.      Możliwość porównywania postaw i zachowania własnego dziecka z rówieśnikami

4.      Wspólne wykonanie prac z rodzicami - radość, zadowolenie, ocena wspólnych wytworów

5.      Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z przebiegu zajęć

 


 

Według planu w oddziałach

 


 

Prowadzenie kącików grupowych – zamieszczanie w kącikach informacji o ważnych wydarzeniach z życia grupy, informacje o tematach przerabianych w danym miesiącu, teksty piosenek, informacje bieżące dla rodziców

 

Cały rok


 

 


 

Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjnych- wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z

wystawkami prac dzieci - umiejętnościami plastycznymi 

 

Cały rok

 


 

Prace na rzecz placówki-

1. Pomoc w organizacji uroczystości dla dzieci,   wycieczek

2. Przygotowanie strojów dla dzieci na Bal Karnawałowy

3. Prace przy organizacji występów teatralnych i różnych konkursów, pomoc w wykonaniu dekoracji

 


 

Cały rok

 


 

Rozmowy doraźne i indywidualne kontakty z rodzicami (z inicjatywy nauczyciela, dyrektora, rodzica),
nauczyciel prowadzi zeszyt kontaktów z rodzicami

 

Cały rok

 


 

Święto rodziny

 

Czerwiec 2018

 


 

Prowadzenie strony internetowej

 

Cały rok

 


 

Zakończenie roku

 

Maj/czerwiec 2018

 


 

Spotkania adaptacyjne dla Maluszków
i ich rodziców,

Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych i środowiska

 


 

czerwiec/sierpień 2018