Przedszkole Nr 29 w Warszawie
Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Programy i metody

Tytuł i autor programu

Grupa

W kręgu zabawy” - Jadwiga Pytlarczyk 

„Odkrywam siebie i świat” - Jadwiga Pytlarczyk 

wszyscy

Elementy programu ,,Dziecięca matematyka”

Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska

wszyscy

Program edukacji ekologicznej
,,Warszawska energia- od poznania do EKO działania”

wszyscy

Program własny ekologiczny ,,Nasza Ziemia”

wszyscy

Miejski Program Ekologiczny

„Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych

m.st. Warszawy”.

wszyscy

,,Edukacja globalna dla najmłodszych"- projekt Ośrodka Działań Ekologicznych ,,Źródła”

IV A, IV B

Program własny ,,Adaptacja dziecka w przedszkolu”

IA, IB

program ,,Warszawska energia- od poznania do EKO działania”

IV B

Program własny dla dzieci zdolnych
,,Motywacja do działania, inspiracja do tworzenia, droga do samopoznania”

wg planu w oddziałach

Program własny gimnastyczny
,,Wspieranie wszechstronnego rozwoju poprzez ruch”

Wg planu w oddziałach

                   Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Wg planu w oddziałach

Pedagogika zabawy, Klanza

wszyscy

Metoda C. Orffa

wszyscy

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss

wszyscy

,,Metoda Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne

wszyscy